Thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2019 | 10:48

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn Chỉ thị 05

Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được Đảng ủy Tổng cục ĐBVN quan tâm thực hiện nghiêm túc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Ngày 16/9, Ban cán sự Đảng bộ Giao thông vận tải đã có buổi làm việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy Tổng cục cho biết, Tổng cục ĐBVN có 22 tổ chức đảng trực thuộc, với 984 đảng viên. Trong đó, có 8 đảng bộ cơ sở, 3 chi bộ cơ sở và 11 chi bộ trực thuộc. Trong thời gian qua, Đảng ủy Tổng cục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Đảng ủy Khối, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT và Đảng ủy Bộ GTVT; tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ luôn ổn định, đoàn kết, không có vụ việc bức xúc nổi cộm; Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục luôn có sự phối hợp và đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc chung của Tổng cục.

Đảng ủy Tổng cục đã có nhận thức sâu sắc trong thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ Tổng cục, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”. Cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị mình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, thực hành đạo đức công vụ, nói đi đôi với làm, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật và sâu sát cơ sở. 

Các cấp ủy Đảng chủ động ngăn ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp; tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đọc 1 – 2 mẩu chuyện về Bác trong sinh hoạt chi bộ hàng kỳ).

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên yêu cầu các tổ chức đảng triển khai sinh hoạt chuyên đề ít nhất Quý/lần nên đạt được kết quả tốt: 100% cán bộ, đảng viên trong Tổng cục, nhất là đồng chí bí thư, cấp uỷ viên các cấp đã xác định rõ trách nhiệm nêu gương; luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; 100% tổ chức đảng và đảng viên chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, không để xảy ra vụ việc nổi cộm về chấp hành kỷ cương, kỷ luật. Đảng uỷ biểu dương khen thưởng kịp thời 06 tập thể, 02 cá nhân tiêu biểu trong những dịp sơ kết, tổng kết hoặc nhân dịp kỷ niệm 70 ngày truyền thống Ngành

Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; kịp thời chỉ đạo cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; thực hiện đồng bộ việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 với việc xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 4 nhóm giải pháp cơ bản của Nghị quyết, nhất là việc thực hiện Kế hoạch của Bộ Chính trị đối với 14 nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên, phù hợp, cụ thể với từng tổ chức đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn được những vấn đề đột phá, những vấn đề khó, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và lộ trình thực hiện.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể. Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt thực hiện tốt vai trò nêu gương; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy tốt vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 được thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, gợi ý kiểm điểm; tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng kiểm điểm, bảo đảm dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, các ý kiến tham gia góp ý thẳng thắn, có trọng tâm, trọng điểm. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm và những việc cần làm ngay.

Những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc, qua đó có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng…

Công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Đảng ủy Tổng cục ĐBVN được thực hiện nghiêm túc sâu rộng trong toàn Đảng bộ, vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu tương đối tốt. Việc thực hiện tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng ủy Tổng cục ĐBVN đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông - Bí thư Đảng bộ GTVT đánh giá cao kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Đảng ủy Tổng cục cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm tra; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của cấp trên.

Thứ trưởng yêu cầu Đảng ủy Tổng cục tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ thực hiện tốt Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp đối thoại với nhân dân và Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là nhận diện, đấu tranh khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Các tổ chức đảng cần đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc chế độ, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng theo quy định.

N.T

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá