Thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2019 | 15:53

Tổng cục ĐBVN công bố doanh thu các trạm thu phí sử dụng đường bộ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố thông tin về doanh thu, lưu lượng các dự án BOT tháng 8/2019.

Ảnh Minh họa.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt nam, Tổng số sự án đang thu phí là 61 Dự án.

Tổng số thu tháng 8/2019 là 1.093,672 tỷ đồng  với lưu lượng xe là 22.303.104 lượt.

Tước đó, Tổng cục ĐBVN cũng công bố thông tin về doanh thu, lưu lượng xe 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, trong Quý II năm 2019, có số thu là 3.445.749 triệu đồng với  67.334.700 lượt, trong đó tháng 4 số thu 1.165.019 triệu đồng với 22.667.602 lượt; tháng 5 có số thu1.121.345 triệu đồng với 22.230.868 lượt; tháng 6 có số thu 1.159.384 triệu đồng với 22.436.230 lượt.

Như vậy tổng số thu Quý I, Quý II năm 2019 là 6.825.360 triệu đồng với 135.362.016 lượt trong đó Quý I là 3.379.611 triệu đồng với 68.027.316 lượt; Quý II 3.445.749 triệu đồng với 67.334.700 lượt.

Tổng  cục Đường bộ Việt Nam cho biết công tác giám sát và kiểm tra các dự án BOT trên phạm vi toàn quốc sẽ  tiếp tục được duy trì  thực hiện theo thẩm quyền được giao.

Khánh Hồng

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá