Thứ bảy ngày 30 tháng 11 năm 2019 | 14:26

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện: “Sửa đổi Luật Giao thông đường bộ 2008 là cần thiết”

“Sửa đổi Luật Giao thông đường bộ 2008 là cần thiết” là khẳng định của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện tại buổi họp  sáng nay (30/11).

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện khẳng định sửa đổi Luật Giao thông đường bộ 2008 là cần thiết.

Sau 10 năm thực hiện, luật đường bộ năm 2008 đã tạo hành lang pháp lí cho hoạt động giao thông vận tải đường bộ, thúc đẩy phát triển GTVT và kinh tế phát triển đất nước. Tuy nhiên với sự lớn mạnh và phát triển của giao thông đường bộ trong thời gian qua, thì luật GTĐB 2008 đã xuất hiện một số tồn tại phát sinh và cần phải được xem xét để xây dựng luật giao thông đường bộ sửa đổi. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện cho biết: Tại thời điểm xây dựng Luật Giao thông đường bộ 2008, Việt Nam chưa có đường cao tốc, năm 2007, tổng số km đường bộ đạt 223.059 km, đường quốc lộ và đường tỉnh có mặt đường bê tông, xi măng, bê tông nhựa là 31.033 km thì đến hết năm 2018 mạng lưới đường bộ Việt Nam đạt 668.597km, trong đó 154 tuyến quốc lộ dài24.598 km, hệ thống đường địa phương dài 643.183 km và đặc biệt đường cao tốc có 15 tuyến dài 909km. Phương tiện cơ giới, phương tiện kinh doanh vận tải tăng  nhanh, tính đến hết tháng 3/2019 cả nước hiện có 702.370 tô tô kinh doanh vận tải các loại.

“Bên cạnh những kết quả tích cực, trong quá trình triển khai thi hành Luật GTĐB 2008 đã xuất hiện một số tồn tại và các vấn đề phát sinh cần phải được xem xét. Sau quá trình tổng kết, nghiên cứu, Bộ Giao thông vận tải thấy cần thiết phải tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy tắc giao thông; điều chỉnh nội dung liên quan tới các công trình đường bộ có tính chất đặc thù như: đường cao tốc, cầu dài vượt biển....; các cơ chế huy động các nguồn lực trong xã hội trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng; khung pháp lý cho các loại hình giao thông thông minh; ứng dụng phát triển công nghệ thông tin trong quản lý; điều hành đặc biệt hệ thống giao thông thông minh; điều chỉnh các loại giao thông vận tải cho phù  hợp với thực tế” Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện nhấn mạnh.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện khẳng định Luật Giao thông đường bộ sửa đổi sẽ đảm bảo các quan điểm: Phù hợp với Hiến pháp năm 2013, các luật mới ban hành đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật của Việt nam, đảm bảo tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; Đảm bảo kế thừa, tiếp tục phát triển và hoàn thiện những quy định pháp luật về giao thông vận tải đường bộ còn phù hợp với thực tế và đã có tác động tích cực đối với sự phát triển của lĩnh vực phát triển giao thông vận tải đường bộ, đồng thời sửa đổi, bổ sung những quy định phát sinh và hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện; Tạo cơ chế hoạt động tối đa mọi nguồn lực nhằm tạo ra sự đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, làm cơ sở kết cấu lại các phương tiện giao thông vận tải; nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn vận tải đường bộ tạo nên thị trường vận tải có cơ cấu hợp lý, hiệu quả và cạnh tranh; nâng cao năng lực hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải đường bộ, cơ cấu lại thị trường vận tải trong lĩnh vực đường bộ; Nâng lên thành Luật một số quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ 2008 đã ổn định và phù hợp với thực tế; Cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần  kinh tế trong môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức giao thông, kinh doanh vận tải đường bộ; quản lý kết cấu hạ tầng, quản lý hoạt động vận tải, điều hành, giám sát, xử lý vi phạm.

Luật GTĐB sửa đổi sẽ tập trung vào 4 chính sách cơ bản. Đó là: Quy tắc giao thông, kết cấu hạ tầng, phương tiện, hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ và đảm bảo thực thi luật GTĐB.

Chính sách 1: hoàn khung pháp lý quy tắc giao thông đường bộ 

Chính sách 2: hoàn thiện khung pháp lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Chính sách 3: hoàn thiện khung pháp lý đối với phương tiện, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Chích sách 4: hoàn thiện khung pháp lý trong hoạt động vận tải đường bộ.

 

 

Khánh Hồng

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá