Thứ sáu ngày 6 tháng 3 năm 2020 | 15:18

Cục QLĐB II tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 5/2, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Cục Quản lý đường bộ II đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Đảng bộ Cục QLĐB II, bước vào thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cục QLĐB II gặp rất nhiều khó khăn, thách thức mới. Tuy nhiên, nhờ bám sát nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Bộ GTVT, Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam…, Đảng bộ Cục Quản lý đường bộ II đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cục QLĐBII luôn chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết và Hướng dẫn chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Trong đó, coi trọng việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối, Nghị quyết Đại hội XII và các văn bản của Đảng ủy Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên thành các chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ.

Đảng ủy Cục Quản lý đường bộ II luôn chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết và Hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên với tổng số 105 cuộc học tập Nghị quyết của Trung ương (khóa XII), 30 cuộc học tập Nghị quyết của Đảng ủy Khối, 15 cuộc học tập Chỉ thị 05-CT/TW, 59 cuộc học tập các Nghị quyết chuyên đề các năm. Trong đó coi trọng việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối, Nghị quyết Đại hội XII và các văn bản của Đảng ủy Khối, nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp trên thành các chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ. Một số điển hình là Chương trình hành động số 36-CTr/ĐU ngày 03/6/2016 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chương trình hành động số 21 - CTr/ĐU ngày 12/4/2016 thực hiện Nghị quyết 05-NQ/ĐU ngày 22/3/2016 của Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác "An toàn giao thông và kiểm soát tải trọng xe"; Chương trình hành động số 80 - CTr/ĐU ngày 20/12/2016 thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối CCQ Trung ương về "Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối"; Chương trình hành động số 15 - CTr/ĐU ngày 13/02/2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII; Chương trình hành động số 04 - CTr/ĐU ngày 25/01/2018 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII... 

Các Đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục Quản lý đường bộ II luôn coi công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận cơ bản trong công tác tư tưởng; công tác học tập quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Sau khi nhận được các chỉ thị, nghị quyết, quy định của các cấp ủy đảng, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Đảng uỷ Cục Quản lý đường bộ II đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung tới từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tuy nhiên, tùy từng nội dung chỉ thị, nghị quyết, quy định... Đảng ủy Cục QLĐBII áp dụng nhiều hình thức phù hợp như: Xây dựng Kế hoạch, tổ chức Hội nghị quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; hoặc chỉ đạo các chi bộ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, việc tổ chức quán triệt được thực hiện tại các cuộc họp, hội nghị chuyên môn, đoàn thể; hội nghị sơ, tổng kết công tác xây dựng Đảng; các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ. Báo cáo viên là báo cáo viên của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nghệ An, báo cáo viên Đảng ủy Cục hoặc Bí thư các chi bộ. Sau khi được quán triệt chỉ thị, Nghị quyết, quy định...cán bộ đảng viên trong Đảng bộ đã nhận thức được mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của văn bản và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Cục đã cụ thể hóa các nội dung của chỉ thị, nghị quyết thành Chương trình hành động để thực hiện tại Đảng bộ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy thường xuyên quan tâm, tham gia đầy đủ các hoạt động, hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ giúp việc cấp ủy các cấp trong công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy đã cử 57 lượt cấp ủy viên tham gia các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, triển khai quán triệt các văn bản mới do Đảng ủy cấp trên tổ chức. 

Cùng với việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác xây dựng Đảng đã được Đảng ủy triển khai thực hiện đồng bộ trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức, đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều tiến bộ, tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng và thực hiện có hiệu quả; hoạt động dân vận được quan tâm, dân chủ ở cơ sở được mở rộng và phát huy tốt hơn. Các chi bộ đã thực hiện đảm bảo các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, giữ vững khối đoàn kết thống nhất đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên….

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Huyện – Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN cho rằng, nhiệm kỳ vừa qua là một dấu mốc lịch sử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục QLĐBII nói riêng.

"Lần đầu tiên, chúng ta xóa bỏ việc đặt hàng để thay vào đó là việc đấu thầu công khai, minh bạch các gói bảo trì hệ thống quốc lộ, bảo dưỡng thường xuyên. Áp dụng công nghệ khoa học vào thi công, duy tu bảo dưỡng đường bộ từ những việc nhỏ nhất là vá ổ gà… Tất cả đó thể hiện trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, người lao động ngành quản lý đường bộ".

Cũng theo Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện, Cục QLĐBII là đơn vị đi đầu trong việc phối hợp với chính quyền các địa phương quản lý hành lang ATGT đảm bảo thông thoáng, an toàn. Đồng thời là đơn vị thành công trong công cuộc đấu tranh, xử lý xe quá khổ quá tải… Nhờ đó TNGT giảm liên tục, hạ tầng ngày một nâng cao, công tác đảm bảo ATGT được thực hiện tốt hơn.

Tại Đại hội, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện đã đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Huyện đặc biệt nhấn mạnh việc tiếp tục sử dụng các ứng dụng khoa học công nghệ để siết chặt quản lý đào tạo, sát hạch lái xe và quá trình hoạt động của những người lái xe.

“Thời gian tới, chúng ta sẽ xây dựng phần mềm quản lý người lái xe trọn đời, tức quản lý từ khi đăng ký đi học, thi sát hạch cho đến mọi hoạt động bên ngoài. Việc triển khai ứng dụng quản lý này thực hiện theo tinh thần Chính phủ điện tử và nhằm minh bạch hóa công tác đào tạo, quản lý và giám sát người lái xe.

Với phần mềm này sẽ không còn tình trạng người không đủ điều kiện vẫn đi học, đi thi sát hạch; không còn lái xe nghiện ma túy, lái xe không đủ điều kiện sức khỏe bị loại ở doanh nghiệp này rồi lại sang doanh nghiệp khác làm việc. Đặc biệt, khi xảy ra sự cố gì, chúng ta chỉ cần kiểm tra sẽ ra toàn bộ lịch sử học, thi và hoạt động của lái xe đó…”, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện nhấn mạnh.

Tổng cục trưởng cũng cho biết, trong 5 năm tới, Tổng cục sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, bảo trì đường bộ, tăng cường kiểm soát tải trọng xe, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, lấy tiêu chí minh bạch và áp dụng khoa học công nghệ làm cốt lõi. Bên cạnh đó, phấn đấu đạt mục tiêu nhựa hóa 95% các tuyến đường bộ trong cả nước…

Tiếp sau Đại hội điểm của Cục QLĐB II, ngày 6/3, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Ban quản lý dự án cũng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Quản lý dự án 4.

Ngô Thùy

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá