Thứ sáu ngày 21 tháng 8 năm 2020 | 9:46

Ông Đinh Hạnh Phúc trở thành tân Hiệu trưởng trường Trung cấp GTVT miền Nam

Ngày 20/8 tại Trường Trung cấp Giao thông Vận tải miền Nam, bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng – Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã trao Quyết định số 3555/QĐ-TCĐBVN của Tổng cục ĐBVN quyết định bổ nhiệm ông Đinh Hạnh Phúc  làm Hiệu trưởng trường Trung cấp Giao thông Vận tải miền Nam.

Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục ĐBVN trao Quyết định Bổ nhiệm cho ông Đinh Hạnh Phúc.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải; Quyết định số 2359/QĐ-TCĐBVN ngày 22/7/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Công văn số 2035-CV/ĐUK ngày 25/5/2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ về tiêu chuẩn chính trị của ông Đinh Hạnh Phúc; Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 06/8/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Thông báo số 198/TB-TCĐBVN ngày 10/8/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về công tác cán bộ; Xét Tờ trình số 299/TTr-TCGTVTMN ngày 25/5/2020 của Trường TC GTVT miền Nam về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ; Xét nhu cầu công tác và năng lực cán bộ và Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Hành chính, Tổng cục ĐBVN đã quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Đinh Hạnh Phúc, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp GTVT miền Nam giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Trên cương vị mới, ông Đinh Hạnh Phúc cùng nhà trường có nhiệm vụ tổ chức đào tạo nhân lực chuyên môn trong sản xuất, kinh doanh ở các trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, sơ cấp nghề, nhằm trang bị cho người học năng lực huyên môn, thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ được đào tạo. Đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Liên kêt với các cơ sở đào tạo nhằm phát triển công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, kết hợp đào tạo với sản xuất kinh doanh.

Phát biểu sau khi nhậm chức, tân hiệu trưởng Đinh Hạnh Phúc cảm ơn Đảng ủy Tổng cục ĐBVN, lãnh đạo Tổng cục Đường Bộ Việt Nam, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ cùng các phòng ban đã quan tâm, tin tưởng bổ nhiệm ông làm Hiệu trưởng trường Trung cấp GTVT miền Nam. Tân hiệu trưởng Đinh Hạnh Phúc hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu không ngừng để không phụ lòng tin của lãnh đạo cấp trên. Đồng thời mong muốn Hội đồng sư phạm nhà trường đoàn kết, giúp đỡ tôi để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên giao".

Đức Mạnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá