Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020 | 9:8

Tạm dừng thu phí tại các Trạm thu phí thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1K từ 15h ngày 31/10

Tổng cục ĐBVN vừa đề nghị Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án tạm dừng thu phí tại các Trạm thu phí thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1K đoạn Km2+487 - Km12+971 trên địa phận tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT vào đúng thời điểm 15 giờ ngày 31/10/2020. 

Công văn gửi Liên danh Công ty CPĐT 194 - Công ty CP Rạng Đông - Công ty TNHH XD ĐT cơ sở hạ tầng Phú Thọ - Công ty CP tập đoàn Tân Thành Đô - Công ty TNHH Bệnh viện mắt Thái Thành Nam (Nhà đầu tư); Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1K (Doanh nghiệp dự án); Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh;
 Cục Quản lý đường bộ IV.

Công văn nêu rõ, căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

 Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, về chi phí bảo toàn vốn trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian khai thác:Ngày 12/8/2020, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 5659/TCĐBVN-TC về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/02/2020  của Chính phủ đối với nội dung quyết toán các dự án BOT, BT trước thời điểm Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 7/11/2011 của Bộ Tài chính có hiệu lực. Đến nay, Tổng cục ĐBVN chưa nhận được chỉ đạo của Bộ GTVT về vấn đề này. 
 Về phương án tài chính của Dự án: Ngày 08/7/2020, Tổng cục ĐBVN đã tổ chức họp với Doanh nghiệp dự án để tính toán xác định thời hạn thu phí của Dự án. Các bên đã thống nhất như sau: Chi phí bảo toàn vốn trong giai đoạn khai thác: Cần thực hiện theo kết luận của cơ quan kiểm toán, tạm thời chưa tính trong phương án tài chính để xác định thời gian thu phí của dự án. Trường hợp Kiểm toán nhà nước có ý kiến khác sẽ điều chỉnh phương án tính toán và cập nhật điều chỉnh hợp đồng theo quy định. Thời gian thu phí hoàn vốn của dự án tạm tính kết thúc vào ngày 31/10/2020.

Cũng theo Tổng cục ĐBVN , trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, Tổng cục ĐBVN đề nghị Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án tạm dừng thu phí tại các Trạm thu phí thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1K đoạn Km2+487 - Km12+971 trên địa phận tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT vào đúng thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 31 tháng 10 năm 2020. 

 Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án có trách nhiệm: Thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí thuộc Dự án; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí; Báo cáo số thu theo ngày gửi về Tổng cục ĐBVN; Có trách nhiệm sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí theo đúng quy định; Tổ chức trông coi, bảo vệ bảo vệ tài sản trạm thu phí tránh mất mát, hư hỏng tài sản, thiết bị; có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí sau khi dừng thu đến thời điểm bàn giao công trình Dự án; Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo trì công trình đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn đến thời điểm bàn giao công trình Dự án; Hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cho công tác bàn giao và xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản hình thành từ Dự án theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 2473/TCĐBVN-TC ngày 23/4/2020, văn bản số 2750/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 05/5/2020, văn bản số 4152/TCĐBVN-TC ngày 23/6/2020, văn bản số 4431/TCĐBVN-TC ngày 01/7/2020, văn bản số 6297/TCĐBVN-TC ngày 01/9/2020; Tạm dừng không bán vé tháng 11 năm 2020; Báo cáo Tổng cục ĐBVN kết quả thực hiện việc tạm dừng thu phí trước ngày 05/11/2020.

Đối với việc hoàn trả tiền cho các phương tiện đã mua Vé tháng và Vé quý còn thời hạn sử dụng tại các Trạm thu phí thuộc Dự án, Tổng cục ĐBVN đề nghị Doanh nghiệp dự án tính số tiền hoàn trả cho khách hàng như sau:  Đối với Vé tháng: Số tiền hoàn lại cho khách hàng bằng (=) giá vé chia (/) 30 ngày nhân (*) số ngày còn được sử dụng tính từ ngày 31/10/2020 (số tiền được làm tròn đến nghìn đồng);

Đối với Vé quý: Số tiền hoàn lại cho khách hàng bằng (=) giá vé chia (/) 90 ngày nhân (*) số ngày còn được sử dụng tính từ ngày 31/10/2020 (số tiền được làm tròn đến nghìn đồng).

Sau khi hoàn trả tiền cho các phương tiện đã mua Vé tháng và Vé quý còn hạn sử dụng tại các Trạm thu phí thuộc Dự án, đề nghị Doanh nghiệp dự án thu hồi lại vé tháng, quý đã bán, lập hồ sơ quyết toán số tiền đã hoàn trả cho khách hàng để xác định chính xác số thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tháng 10 năm 2020 của Dự án.

Khánh Hồng

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá