Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2020 | 17:17

Kiểm điểm tiến độ Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP)

Chiều 6/11, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ Thực hiện Hợp Phần A – Hệ thống Quản lý tài sản đường bộ, Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP).

Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, Nguyễn Văn Huyện chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban QLDA 3, Dự án VRAMP có tổng mức đầu tư được duyệt là 301,7 triệu USD, tương đương 6.305,50 tỷ đồng; thời hạn đóng hiệp định ban đầu 31/12/2020; dự kiến gia hạn hiệp định cho phần vốn dư (795tỷ đồng) kéo dài thêm 23 tháng, bao gồm 4 hợp phần. Trong đó có: Hợp phần A “Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam” gồm 5 gói thầu tổng giá trị khoảng 180 tỷ đồng, có 2 hợp đồng chính là.

Hợp đồng Tư vấn RAM/CS6 - Xây dựng Khung CSDL, Xây dựng hệ thống và Lập Kế hoạch QLTSĐB: thực hiện 62 tháng, từ 1/11/2015 đến 31/12/2020, tư vấn KEI thực hiện; giá trị hợp đồng 49,9 tỷ đồng.

Hợp đồng gói thầu RAM/NC1 “Thu thập dữ liệu đường bộ” thực hiện 15 tháng, từ 25/9/2019 đến 25/12/2020, Liên danh TTKTĐB-TTKTĐB1-TTKTĐB2-TTKTĐB3-TTKTĐB4 thực hiện, giá trị 112 tỷ đồng.

Đến nay, các hợp đồng đang thực hiện ở giai đoạn cuối cùng của hợp đồng, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2020. 

Hệ quản lý tài sản đường bộ RAMS Portal, tích hợp các hệ thống quản lý tài sản hiện có của Tổng cục gồm hệ thống quản lý mặt đường (PMS), hệ thống quản lý cầu (VBMS), hệ thống quản lý tài sản đường đường bộ (VRAMS), kết nối chia sẻ dữ liệu với hệ thống quản lý tài sản công của Bộ tài chính (PAMS), trục cơ sở dự liệu dùng chung của Bộ GTVT (LGSP); chức năng cho phép tìm kiếm thống kế tài sản đường bộ, lập các báo cáo tổng hợp, tích hợp kế hoạch bảo trì của từng hệ thống VBMS, PMS, VRAMS, xác định và phân bổ nguồn vốn kế hoạch bảo trì. 

Trong đó, Hệ thống quản lý cầu (VBMS) và Hệ thống quản lý mặt đường (PMS) đang được một tư vấn khác nâng cấp (Ban 4 quản lý).

Phần thu thập dữ liệu tình trạng đường bộ, do 5 Trung tâm KTĐB thực hiện: gồm thu thập về các thông tin và tình trạng tuyến đường, cầu, mặt đường bằng 2 xe khảo sát chuyên dụng, các tài sản trên đường gồm 32 loại tài sản của mạng lưới cầu đường trên quốc lộ, cao tốc và được nhập liệu lên cơ sở dữ liệu của hệ thống VBMS, PMS, VRAMS.

Tư vấn KEI đã tổ chức tập huấn tại 11 cụm tỉnh thành trên toàn quốc cho các cán bộ Cục QLĐB, các Sở GTVT, các Chi cục QLĐB và các công ty BOT nhằm cung cấp cho những người trực tiếp tham gia công tác quản lý tài sản đường bộ kiến thức và kỹ năng thu thập dữ liệu, sử dụng Hệ thống để cập nhật dữ liệu và khai thác sử dụng cho công tác quản lý.

Toàn cảnh buổi họp.

Qua các đợt tập huấn, nhìn chung cán bộ của các cơ quan, đơn vị đã nắm được nội dung và cách thức thu thập dữ liệu, có thể chủ động sử dụng và khai thác HT QLTSĐB.

Hệ thống quản lý tài sản đường bộ về cơ bản đã được tư vấn xây dựng theo các mục tiêu, nhiệm vụ ban đầu của dự án án. Toàn bộ dữ liệu thông tin, tình trạng về cầu, mặt đường, tuyến đường, 32 loại tài sản thu thập của toàn bộ mạng lưới đường quốc lộ/cao tốc đã được thu thập, nhập liệu lên hệ thống; đã tiến hành vận hành chạy thử hệ thống tại tại 4 Cục QLĐB.

Đến nay, hệ thống đang được cập nhật, hoàn chỉnh, tích hợp, vận hành chạy thử… mặc dù bước đầu đã đáp ứng các chức năng nhiệm vụ theo yêu cầu về một cơ sở dữ liệu của toàn bộ mạng lưới đường quốc lộ/cao tốc, tìm kiếm, thống kê, trích xuất các báo cáo, thể hiện trên bản đồ GIS, công tác chạy kế hoạch … Tuy nhiên, vẫn còn các tồn tại cần khắc phục như: tốc độ truy cập còn chậm, một số chức năng tìm kiếm, chọn lọc chưa thuận tiện cho người sử dụng; công tác lập kế hoạch bảo trì mặt đường giải pháp kỹ thuật theo đoạn 100m (trong 1km có 10 đoạn 100m có giải pháp kỹ thuật khác nhau là chưa phù hợp)…

Ngoài ra, công tác tích hợp kết nối VRAMS còn phụ thuộc vào tiến độ nâng cấp các hệ thống riêng rẽ VBMS, PMS đang được tiến hành song song (do Ban 4 thực hiện), theo lịch trình phối hợp thì dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2020.

Hệ thống sau khi được xây dựng hoàn chỉnh theo các ý kiến góp ý, trong giai đoạn vận hành khai thác hệ thống, thực tế có thể có những điểm chưa phù hợp cần tiếp tục cập nhật hiệu chỉnh bổ sung; do đó trong giai đoạn này việc thống nhất rà soát lựa chọn ưu tiên những chức năng cơ bản của Hệ thống là rất cần thiết.

Tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện nhấn mạnh đây là dự án quan trọng trong đề án Đổi mới toàn diện Tổng cục ĐBVN, xong dự án này sẽ hoàn thiện các phần mềm quản lý bảo trì đường bộ. Nhưng các đơn vị liên quan chưa quyết liệt, chưa nhận thấy vai trò quan trọng của nó.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, Tổng cục trưởng yêu cầu từ nay đến 15/11, các Vụ chức năng phải tổ chức kiểm tra, sát hạch công tác cập nhật dự liệu vào phần mềm, đảm bảo các chuyên viên phải thành thạo công tác cập nhật dự liệu lên hệ thống phần mềm.

Về vấn đề chuyển giao công nghệ, Tổng cục trưởng yêu cầu các Trung tâm kỹ thuật đường bộ phải chuyển giao kịp tiến độ nếu không sẽ có hình phạt xử lý phù hợp. 

Tổng cục trưởng yêu cầu Ban QLDA 3 phối hợp với Tư vấn  giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại trong quá trình cập nhật cũng như hoàn thiện các ý kiến đóng góp của các Vụ chức năng, các Cục QLĐB.

N.T

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá