Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021 | 14:5

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch bảo trì quốc lộ năm 2021

Tổng cục ĐBVN yêu cầu Sở Giao thông vận tải Cao Bằng và Lạng Sơn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch bảo trì quốc lộ năm 2021.

Ảnh minh họa.

Thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2021 đã được Bộ GTVT phê duyệt và giao dự toán chi tại Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở các Sở GTVT tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch đã được Bộ GTVT phê duyệt. Tuy nhiên đến nay, Sở GTVT Lạng Sơn có 12 dự án sửa chữa đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng vẫn chưa phát hành hồ sơ mời thầu, Sở Giao thông vận tải Cao Bằng vẫn còn 3 dự án chưa trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

Hiện nay, Sở GTVT Lạng Sơn có 10 dự án là Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chấp thuận điều chỉnh dự toán từ ngày 08/3/2021 và 2 dự án (do Sở GTVT phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán xây dựng) đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 15/03/2021 nhưng đến nay chưa phát hành hồ sơ mời thầu; Sở GTVT Cao Bằng đến nay vẫn chưa trình Tổng cục ĐBVN thẩm định, phê duyệt KHLCNT 3 dự án do Sở chưa thực hiện xong công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán xây dựng.

Để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2021 đối với các công trình đã được Bộ GTVT giao dự toán chi, Tổng cục ĐBVN yêu cầu Sở GTVT Lạng Sơn và Sở GTVT Cao Bằng nghiêm túc rút kinh nghiệm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch bảo trì quốc lộ năm 2021 đã được giao theo đúng ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN.

Tổng cục yêu cầu Sở GTVT Lạng Sơn khẩn trương thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Tổng cục ĐBVN phê duyệt, đảm bảo hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trước 30/4/2021.

Đối với Sở GTVT Cao Bằng, Tổng cục yêu cầu khẩn trương tổ chức thẩm định, phê duyệt bước Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Tổng cục ĐBVN thẩm định, phê duyệt trước ngày 16/4/2021 đối với 3 dự án do Sở GTVT Cao Bằng thẩm định phê duyệt bước Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán.

Ngoài ra, Tổng cục yêu cầu Sở GTVT Lạng Sơn và Sở GTVT Cao Bằng chịu trách nhiệm về các chi phí và các nội dung khác phát sinh do trượt giá và phát sinh khối lượng hư hỏng trong quá trình triển khai dự án do việc chậm triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định đối với các dự án nêu trên.

N.T

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá