Thứ tư ngày 25 tháng 8 năm 2021 | 16:57

Tổng cục ĐBVN hưởng ứng Phong trào thi đua Ngành GTVT chiến thắng đại dịch COVID-19

Tổng cục ĐBVN kêu gọi 1.779 cán bộ công chức, viên chức của Tổng cục và 2.916 Đoàn viên công đoàn tại các doanh nghiệp có công đoàn trực thuộc Công đoàn ngành Đường bộ, đóng góp, ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương vào Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phát động phong trào.

Chiều 24/8, Bộ trưởng – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thường Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã phát động phong trào thi đua “Ngành GTVT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.

Lễ phát động được kết nối trực tuyến với các điểm thuộc các đơn vị ngành Giao thông.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN - Nguyễn Xuân Cường phát biểu.

Tại điểm cầu Tổng cục ĐBVN, thay mặt cho lãnh đạo Tổng cục, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng bày tỏ sự đồng tình, quyết tâm cao với mục tiêu và các giải pháp chủ yếu của phòng trào thi đua phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí cho biết, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 29/7/2021 và phát động phong trào thi đua đặc biệt ngày 14/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch covid-19”, Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và Chương trình thi đua do Bộ GTVT phát động ngày hôm nay.  Phó Tổng cục trưởng đại diện cho tập thể lãnh đạo và đội ngũ CBCC,VC, NLĐ của Tổng cục Đường bộ bằng tất cả tinh thần, ý thức trách nhiệm cao nhất hưởng ứng lời hiệu triệu của Bộ trưởng Bộ GTVT với những nội dung cụ thể như:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,  Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT và các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và chính quyền địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19; nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng chống dịch;  Chăm lo việc làm, bảo đảm đời sống thu nhập cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; chia sẻ, động viên, khích lệ tinh thần khắc phục mọi khó khăn; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ chính trị của toàn ngành đường bộ coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19. Tiếp tục vận động, kêu gọi 1.779 cán bộ công chức, viên chức của Tổng cục và 2.916 Đoàn viên công đoàn tại các doanh nghiệp có công đoàn trực thuộc Công đoàn ngành Đường bộ, đóng góp, ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương vào Quỹ vắc-xin phòng dịch COVID-19;

Điểm cầu Tổng cục ĐBVN.

Chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân đầu tư công, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2021 theo tinh thần Công điện số 1082/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 11/CĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT. Xác định công tác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động. Đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công;

Tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên mọi nguồn lực, quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông suốt, an toàn trong mọi tình huống. Phối hợp chặt chẻ, hiệu quả với các Bộ Ngành và Chính quyền địa phương bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch, phục vụ đời sống nhân dân và nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần cùng CBCNV ngành GTVT và cả nước phòng chống và chiến thắng dịch bệnh COVID -19.

 

 

Đức Mạnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá