Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2021 | 15:8

Tăng cường hơn nữa công tác phòng cháy, chữa cháy

Tổng cục ĐBVN vừa có Công văn yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 1492 của Thủ tướng Chính phủ  về việc ban hành “Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02 - KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”.

Ảnh minh hoạ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tại Công văn số 9704/BGTVT - ATGT ngày 17/9/2021 về việc “Triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ” gửi kèm Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02 - KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) yêu cầu các Cục QLĐB, Cục QLXD, Các Ban QLDA triển khai thực hiện nội dung tại Công văn số 9704/BGTVT - ATGT ngày 17/9/2021 của Bộ GTVT và thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

Tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI và các văn bản khác có liên quan.

Chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý các tình huống nếu xảy ra sự cố, cháy, nổ, tai nạn, bảo đảm nhanh, kịp thời, hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ trong phạm quản lý của mình. Xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ để xảy ra cháy và xảy ra vi phạm nghiêm trọng, mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn, cơ sở.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, đảng viên, người lao động để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và có biện pháp khắc phục những thiếu sót, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thường xuyên tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là trong quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ. Chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật. Đơn vị nào để xảy ra cháy phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật.

Tiến hành rà soát, kiểm tra lại các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện có ở đơn vị và lập kế hoạch sửa chữa, thay thế các phương tiện đã quá cũ không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời phải trang bị bổ sung những phương tiện, thiết bị còn thiếu, đặc biệt lưu ý trang bị đủ cho các điểm trọng yếu như kho tàng, những điểm dễ gây cháy, nổ.

Phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương tổ chức tập huấn, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Rà soát các văn bản quy pháp pháp luật về phòng cháy, chữa cháy để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 02-KL/TW, Chỉ thị số 47-CT/TW và Công văn này, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo về Tổng cục ĐBVN trước ngày 10 tháng 9 hàng năm (lồng ghép với báo cáo thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

PV

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá