Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022 | 15:20

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ chỉ thu phí không dừng

Dự kiến từ ngày 5/5/2022, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng (chỉ phục vụ các phương tiện có đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại văn bản số 8544/VPCP-CN ngày 22/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng,

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo đề xuất lựa chọn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng từ ngày 05/05/2022 tại văn bản số văn bản số 9312/TCĐBVN - KHCN, MT&HTQT ngày 13/12/2021 và đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc tại văn bản số 179/BGTVT - ĐTCT ngày 07/01/2022.

Theo đó, dự kiến từ ngày 05/05/2022, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng (chỉ phục vụ các phương tiện có đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng), Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ xây dựng phương án cụ thể để báo cáo Bộ GTVT quyết định triển khai.

Trong thời gian tới, sẽ tăng cường tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng trên các phương tiện truyền thông, phát tờ rơi tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Nhà cung cấp dịch vụ gửi tin nhắn đến các chủ phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng; phối hợp với các địa phương nằm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong công tác tuyên truyền….; đồng thời rà soát công tác tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ để đảm bảo triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến này.

* Về thẻ đầu cuối gắn trên phương tiện:

Chủ phương tiện chủ phương tiện chỉ cần sử dụng 1 thẻ đầu cuối để lưu thông qua tất cả trạm thu phí có lắp đặt hệ thống thu phí không dừng.

Chủ phương tiện có thể lựa chọn một trong hai nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng gồm VETC: https://vetc.com.vn, Hotline: 1900 6010 VDTC: https://epass-vdtc.com.vn, Hotline: 1900 9080.

Hiện nay, người sử dụng có thể nạp tiền vào tài khoản giao thông thông qua nhiều hình thức như nạp tiền vào tài khoản giao thông như nạp tiền tại các điểm dịch của nhà cung cấp, qua hệ thống ngân hàng, các cổng trung gian thanh toán, ví điện tử…Ngoài ra, đối với khác hàng của VETC có thể liên kết tài khoản giao thông với tài khoản ngân hàng để tự động nạp tiền khi số dư tài khoản thu phí dưới hạn mức đăng ký của chủ phương tiện; đối với khách hàng của ePass, không cần phải nạp tiền vào tài khoản giao thông mà chỉ cần thực hiện liên kết tài khoản giao thông với tài khoản ViettelPay, khi đi qua trạm hệ thống sẽ thực hiện quét và trừ tiền trực tiếp vào tài khoản ViettelPay.

Khánh Hồng

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá