Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2022 | 12:8

Công đoàn Tổng cục ĐBVN tổng kết công tác 2021, triển khai nhiệm vụ 2022

Hôm nay (19/1), Công đoàn Tổng cục ĐBVN đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu.

Theo  ông Nguyễn Việt Hưng, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục ĐBVN, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Công đoàn GTVT Việt Nam và Đảng ủy Tổng cục ĐBVN, cùng với sự chủ động của các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức tốt chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn, Công đoàn Tổng cục đã hoàn thành hầu hết các mặt công tác.

Cụ thể, trên các mặt như trong lĩnh vực công tác của ngành Đường bộ, Công đoàn đã tích cực, chủ động đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đường bộ, các quy chuẩn quốc gia về đường bộ; văn bản QPPL thuộc lĩnh vực đường bộ; Tham gia vào công tác lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Xây dựng các đề án, trong đó có Đề án phân cấp, nghiên cứu định hướng phân quyền trong quản lý nhà nước ngành Giao thông vận tải - lĩnh vực đường bộ được triển khai tích cực, trình Bộ GTVT bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, được Ban cán sự đảng Bộ GTVT đánh giá cao và đã ban hành kết luận; Tích cực, chủ động trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, đặc biệt là công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; Thực hiện một số dự án XDCB có yêu cầu tiến độ cấp bách như Dự án VRAMP phần vốn dư, các thủ tục triển khai Dự án QL.31, tỉnh Bắc Giang và Dự án QL.9 Quảng Trị đã được khẩn trương thực hiện và đáp ứng yêu cầu. Đối với Dự án LRAMP đã cơ bản hoàn thành 5 năm thực hiện với 2.450/2.174 cầu dân sinh, vượt 276 cầu và đạt 114% so với kế hoạch ban đầu của dự án; hoàn thành công tác giải ngân của niên độ năm 2021 đạt 100% vốn giao; Công tác quản lý, bảo vệ và bảo trì KCHT quốc lộ, đường cao tốc quốc gia tiếp tục được triển khai đồng bộ với các giải pháp khoa học, sáng tạo, kịp thời và hiệu quả góp phần bảo đảm giao thông trên hệ thống quốc lộ luôn thông suốt, ngày càng an toàn hơn; Công tác bảo đảm an toàn giao thông được quan tâm thực hiện, kịp thời xóa bỏ 100% điểm đen phát sinh và xử lý nhiều điểm tiềm ẩn giao thông trên quốc lộ;

Ông Nguyễn Việt Hưng, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục ĐBVN phát biểu.

Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 và thiên tai, bão lũ đã hoàn thành 100% công tác giải ngân vốn kế hoạch năm 2021 và kế hoạch về công tác quyết toán dự hoàn thành. Hoàn thiện công tác giao, nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo cơ sở pháp lý trong việc bố trí kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

Công đoàn cũng xây dựng miễn phí phần mềm trực tuyến đăng ký Giấy nhận diện phương tiện vận tải đường bộ có mã QR hoạt động trên Luồng xanh áp dụng cho 63 Sở GTVT với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải, phương tiện vận tải hàng hóa được lưu thông thuận tiện, thông suốt, phục vụ đời sống nhân dân, duy trì sản xuất và xuất khẩu, đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, công đoàn đã chủ trì, tổ chức trực tuyến thành công Hội nghị nhóm vận tải mặt đất (LTWG) 30 và các hội nghị liên quan với vai trò là nước chủ nhà.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Năm 2021, Công đoàn Tổng cục ĐBVN đã nỗ lực và đạt nhiều thành tích trong các hoạt động công đoàn như Thực hiện chức năng tham gia quản lý, chăm lo việc làm, đời sống, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ.

Theo đó, công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ: Đã có 13/13 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC (100%) và 31/33 đơn vị đã tổ chức Hội nghị NLĐ (93,9%); các đơn vị đã sửa đổi, bổ sung đầy đủ các quy chế quản lý điều hành, quản lý tài chính, dân chủ cơ sở, đối thoại định kỳ, giao khoán, tuyển dụng, nâng bậc lương, bảng lương doanh nghiệp…

Tình hình việc làm, đời sống của CNLĐ trong ngành cơ bản đảm bảo đủ việc làm thường xuyên (đạt 99%); một số đơn vị do năng lực yếu nên chưa lo đủ việc làm thường xuyên cho người lao động dẫn đến chậm lương, chậm đóng BHXH và nghỉ việc luân phiên (Trung tâm TT&TT đường bộ, CTy 234, Công ty cơ khí Thăng Long). Thu nhập bình quân của CBCCVCLĐ toàn ngành đạt 7,2 trđ/ người/ tháng,...

Công đoàn đã vận động CBCCVCLĐ quyên góp quần áo, chăn ấm, đồ dùng thiết yếu để trao tặng cho các em học sinh nghèo thuộc Trường tiểu học Tân tiến, tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021; ủng hộ Quỹ Vắc xin với số tiền 579 triệu đồng, ngoài ra các đơn vị còn ủng hộ tiền mặt, gạo, thực phẩm... cho các Đội, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương với kinh phí 357 triệu đồng; vận động mạnh thường quân và người lao động ủng hộ 400 triệu đồng để tu bổ, nâng cấp “Tượng đài ghi công liệt sỹ bến phà Gianh”; ủng hộ trên 200 triệu đồng cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4/2000 - 7/4/2021), đã vận động 300 CBCCVCLĐ tham gia hiến máu,...

Hai đơn vị xuất sắc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua.

Trong công tác tuyên truyền giáo dục, thi đua khen thưởng, Các cấp công đoàn trực thuộc đã tập trung tuyên truyền những nội dung: Tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Nam, 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ Bộ GTVT, Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tổng cục và các chương trình, nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ các cấp; đặc biệt truyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; ...

Hưởng ứng mục tiêu thi đua chung của toàn ngành GTVT năm 2021 là  “Đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết và kế hoạch của Quốc hội về phát triển giao thông vận tải góp phần phát triển kinh tế- xã hội năm 2021”,  các cấp công đoàn trong Tổng cục chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt các phong trào thi đua chuyên ngành trong từng khối và đạt nhiều thành tích.

Các công tác Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh, Công tác kiểm tra giám sát, công tác nữ công, Công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn cũng gặt hái nhiều thắng lợi.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế năm 2021. Bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Công đoàn GTVT. VN và của Đảng ủy Tổng cục, hoạt động của Công đoàn Tổng cục ĐBVN trong năm 2022 dự kiến tập trung thực hiện tốt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như: Phấn đấu có 98% trở lên người lao động trong toàn ngành đường bộ có việc làm thường xuyên; thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước tối thiểu 10%; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; Có 100% Doanh nghiệp ngoài Nhà nước ký kết TƯLĐTT trong đó có nhiều điền khoản quyền lợi của Người lao động cao hơn so Bộ Luật Lao động quy định; có 60% trở lên Thỏa ước LĐTT đạt loại B trở lên; Có 95% trở lên đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) được tham gia học tập, quán triệt, tiếp nhận thông tin về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Các cấp Công đoàn thường xuyên quan tâm tới công tác phát triển đoàn viên công đoàn; phấn đấu có 98% trở lên người lao động là đoàn viên công đoàn; Phấn đấu có 90% trở lên Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh; duy trì đối thoại định kỳ giữa BTV Đảng ủy (chi ủy), Lãnh đạo đơn vị với BTV (BCH) Công đoàn cơ sở; bình quân mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; Có 100% các cấp công đoàn thực hiện công khai tài chính theo quy định của Tổng Liên đoàn; 60% Công đoàn cơ sở được kiểm tra tài chính đồng cấp; Có 95% CĐCS được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có CĐCS xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Các mục tiêu trên cũng được Công đoàn Tổng cục ĐBVN xây dựng những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam (ngoài cùng bên trái) trao quỹ từ thiện 102 triệu đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán.

Để những kế hoạch được thực thi và đạt các thành tích đề ra, năm 2022, Công đoàn Tổng cục ĐBVN đề xuất, kiến nghị với Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam có ý kiến đề xuất với các cơ quan chức năng để bổ sung danh mục nghề nặng nhọc, độc hại với 2 lực lượng này vì hiện nay lực lượng Tuần kiểm, Công chức thanh tra tại các Chi cục QLĐB thường xuyên phải di chuyển trên các tuyến Quốc lộ để kiểm tra, kiểm soát kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; lưu động ngoài trời chịu ảnh hưởng nhiều của nắng, mưa, bụi, ồn… song vẫn chưa được xếp vào danh mục nghề nặng, nhọc độc hại (loại IV).

Hiện nay định biên Công chức tại các Cục và Chi cục QLĐB rất thấp; trong thời gian tới sẽ tiếp nhận thêm nhiều đoạn tuyến đường cao tốc dẫn tới công việc sẽ nhiều thêm, tạo thêm áp lực công việc vì vậy kính đề nghị Công đoàn GTVT Việt nam có ý kiến với Bộ GTVT để không thực hiện tinh giảm biên chế tại các Cục và Chi cục QLĐB trong thời gian tới.

Công đoàn Tổng cục ĐBVN cũng kính đề nghị Công đoàn GTVT Việt Nam có ý kiến với Bộ GTVT báo cáo các cấp có thẩm quyền để tăng nguồn vốn bảo trì hàng năm vì kinh phí quản lý bảo trì đường bộ hiện nay chỉ bảo đảm trên 40% yêu cầu thực tế, trong khi đó lưu lượng và tải trọng vận tải ngày càng tăng; biến đổi thời tiết phức tạp dẫn đến tăng chi phí để sửa chữa, gia cố, khắc phục hậu quả do thiên tai, biến đổi khí hậu; đảm bảo trật tự ATGT để giảm tai nạn giao thông.

Cũng trong buổi tổng kết, ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đã trao quỹ từ thiện trị giá 102.000.000 đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022.

PV

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá