Thứ sáu ngày 28 tháng 1 năm 2022 | 15:50

Danh sách thí sinh đủ và không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2021

Hội đồng thi tuyển công chức của Tổng cục ĐBVN vừa công bố Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2021.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Theo đó, thực hiện các Quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Số 5683/QĐ-TCĐBVN ngày 15/11/2021 về việc ban hành Kế hoạch chi tiết về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; số 6325/QĐ-TCĐBVN ngày 29/12/2021 về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2021; số 968/QĐ-TCĐBVN ngày 27/01/2022 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo:

Danh sách 140 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Chi tiết tại đây.

Danh sách 6 thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Chi tiết tại đây.

Được biết, thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tại trụ sở các Cục trực thuộc Tổng cục và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục http://www.drvn.gov.vn.

 

Đức Mạnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá