Thứ ba ngày 4 tháng 6 năm 2019 | 10:53

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu  Sửa chữa hệ thống thoát nước đoạn Km239-Km342 và sửa chữa các tấm bản bị hư hỏng đoạn Km270-Km273 Quốc lộ 3, tỉnh Cao Bằng.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1.

Tên KHLCNT: Sửa chữa hệ thống thoát nước đoạn Km239-Km342 và sửa chữa các tấm bản bị hư hỏng đoạn Km270-Km273 Quốc lộ 3, tỉnh Cao Bằng.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Chủ đầu tư: Cục Quản lý đường bộ I - Số 4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 024.37727802; Fax: 024.38352493;

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa hệ thống thoát nước đoạn Km239-Km342 và thay thế các tấm bản bị hư hỏng đoạn Km270-Km273 Quốc lộ 3, tỉnh Cao Bằng.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT:  Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày.

Hình thức dự thầu:  Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 11h07 ngày 01/06/2019  Đến 15h00 ngày  12/06/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Cao Bằng.

Thời điểm đóng/mở thầu: 15h00 ngày 12/06/2019.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu:  4.906.112.000 VND (Bốn tỷ chín trăm lẻ sáu triệu một trăm mười hai nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá