Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2016 | 10:0

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông – Sở GTVT Hà Giang thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông – Sở GTVT Hà Giang  thông báo mời thầu, gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình.

Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông – Sở GTVT Hà Giang.
 
Tên gói thầu: Gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình.
 
Tên công trình: Xử lý các vị trí sạt lở taluy đoạn Km0 – Km66, Quốc lộ 34, tỉnh Hà Giang.
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT: 9h00, ngày 19 tháng 01 năm 2016 đến trước 8h00, ngày 29 tháng 01 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 
Địa điểm bán HSMT: Tầng 3, phòng Kế toán, Ban QLDA vốn sự nghiệp giao thông – Sở GTVT Hà Giang. Điện thoại: 02193 861 823; Fax: 02193 862 629.
 
Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng/1bộ).
 
Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDA vốn sự nghiệp giao thông – Sở GTVT Hà Giang. Điện thoại: 02193 861 823; Fax: 02193 862 629
 
Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 29 tháng 01 năm 2016.
 
Bảo đảm dự thầu: 66.000.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu đồng chẵn).
 
Hình thức bảo đảm dự thầu: Giấy bảo lãnh của Ngân hàng.
 
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc: 8h00 (giờ Việt Nam), ngày 29 tháng 01 năm 2016, tại Ban QLDA vốn sự nghiệp giao thông.
 
Ban QLDA vốn sự nghiệp giao thông kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá