Thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2016 | 10:34

Ban quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ thông báo mời thầu, gói thầu Thi công xây lắp công trình; đảm bảo giao thông và nhà tạm phục vụ thi công: Sửa chữa đột xuất, xử lý điểm đen Km112+00 – Km112+750, Quốc lộ 32, tỉnh Phú Thọ.

Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông.
 
Địa chỉ: Số 1508, đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
 
Tên gói thầu: Thi công xây lắp công trình; đảm bảo giao thông và nhà tạm phục vụ thi công: Sửa chữa đột xuất, xử lý điểm đen Km112+00 – Km112+750, Quốc lộ 32, tỉnh Phú Thọ
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 
Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00 ngày 29 tháng 4 năm 2016 đến trước 8 giờ 30 ngày 09 tháng 5 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 
Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông. Địa chỉ: Số 1508, đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 858 535; Fax: 02103 854 899. 
 
Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng/1bộ).
 
Địa chỉ nhận HSDT: Ban quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông. Địa chỉ: Số 1508, đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 858 535; Fax: 02103 854 899. 
 
Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 09 tháng 5 năm 2016.
 
Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30, ngày 09 tháng 5 năm 2016.
 
Bảo đảm dự thầu: 70.000.000,0 đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn)
 
Hình thức bảo đảm bằng Thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc theo hình thức đặt cọc bằng Séc.
 
Ban quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá