Thứ tư ngày 25 tháng 5 năm 2016 | 14:30

Ban quản lý dự án sự nghiệp đường bộ - Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án sự nghiệp đường bộ - Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn thông báo mời thầu, gói thầu Thi công xây lắp công trình

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án sự nghiệp đường bộ - Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn.
 
Địa chỉ: Số 5, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
 
Điện thoại: 0281 3879 000 - Fax: 0281 3812 100. 
 
Tên gói thầu: Thi công xây lắp công trình.
 
Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa đột xuất nền, mặt đường và hệ thống thoát nước tại Km114+300-Km114+550 QL.3B, tỉnh Bắc Kạn.

Tên dự án: Sửa chữa đột xuất, khắc phục nguy cơ sạt lở mất an toàn giao thông đoạn Km114+300-Km114+550 (Km16+50-Km16+300 theo lý trình tuyến cũ), QL.3B, tỉnh Bắc Kạn. 
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 5 năm 2016 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 
Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý dự án sự nghiệp đường bộ - Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn.
 
Địa chỉ: Số 5, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
 
Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng/1bộ).
 
Địa chỉ nhận HSDT: Ban quản lý dự án sự nghiệp đường bộ - Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn.
 
Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 10 tháng 6 năm 2016.
 
Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 10 tháng 6 năm 2016.
 
Bảo đảm dự thầu: 45.000.000,0 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn)
 
Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh của ngân hàng 
 
Ban quản lý dự án sự nghiệp đường bộ - Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá