Thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2016 | 10:4

Ban Quản lý dự án ĐTXD Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang thông báo kế hoạch đấu thầu

Ban Quản lý dự án ĐTXD Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang thông báo kế hoạch đấu thầu, dự án Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm bê tông nhựa, bổ sung rãnh thoát nước cục bộ các đoạn Km87+855 – Km108+400, Km133+815 – Km136+676, Quốc lộ 80, tỉnh Kiên Giang.

Tên đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án ĐTXD Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang.
 
Địa chỉ: 1190 Nguyễn Trung Trực, P.An Bình, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 
Điện thoại/Fax/Email: Điện thọai: 077. 3865 519. Fax: 077. 3910 837
 
Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm bê tông nhựa, bổ sung rãnh thoát nước cục bộ các đoạn Km87+855 – Km108+400, Km133+815 – Km136+676, Quốc lộ 80, tỉnh Kiên Giang.
 
Quyết định phê duyệt: Quyết định số 1218/QĐ-TCĐBVN ngày 30/05/2016 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
 
Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước/01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương .
 
Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ Tháng 06/2016
 
Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định
 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày
 
Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát + thiết kế BVTC
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước/01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương .
 
Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ Tháng 06/2016
 
Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày
 
Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước/01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương .
 
Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ Tháng 06/2016
 
Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
 
Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công
 
Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Lập HSMT
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương .
 
Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ Tháng 06/2016
 
Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày
 
Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Đánh giá HSDT
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương .
 
Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ Tháng 06/2016
 
Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày
 
Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Kiểm toán, quyết toán hoàn thành
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước/01 giai đoạn 02 túi hồ sơ
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương .
 
Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ Tháng 12/2016
 
Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày
 
Tên gói thầu: Gói thầu số 07: Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương .
 
Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ Tháng 12/2016
 
Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá