Thứ ba ngày 21 tháng 6 năm 2016 | 8:0

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo mời thầu, Gói thầu số 02 - Thi công xây dựng công trình.

Tên bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.
 
Địa chỉ: Số 01 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
 
Điện thoại: 0313.841.841                         Fax: 0313.842.286
 
Tên gói thầu: Gói thầu số 02 - Thi công xây dựng công trình.
 
Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa cục bộ nền mặt đường bằng đá dăm láng nhựa, thảm bê tông nhựa, hoàn chỉnh hệ thống thoát nước.
 
Tên dự án: Xử lý nền đường, thảm bê tông nhựa, hoàn chỉnh hệ thống thoát nước đoạn Km10-Km19, quốc lộ 37, thành phố Hải Phòng. 
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2016 đến trước 08 giờ 15 phút, ngày 04 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 
Địa điểm phát hành HSMT: Ban Quản lý dự án giao thông đường thủy, đường bộ Hải Phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng; số 01 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; Số điện thoại: 0313.822585 Fax: 0313.823827.
 
Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng/1bộ).
 
Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý dự án giao thông đường thủy, đường bộ Hải Phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng; số 01 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;
 
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 15 phút, ngày 04 tháng 7 năm 2016.
 
Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 7 năm 2016.
 
Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn)
 
Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc theo hình thức đặt cọc bằng Séc.
 
Sở Giao thông vận tải Hải Phòng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá