Thứ ba ngày 26 tháng 7 năm 2016 | 16:0

Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang thông báo mời thầu, Gói thầu số 02: Xây lắp công trình + ĐBGT công trình Sơn sửa các cầu dầm thép liên hợp đoạn Km82 – Km109, Quốc lộ 80, tỉnh Kiên Giang (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang.
 
Địa chỉ: 1190 Nguyễn Trung Trực, P.An Bình, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
 
Điện thoại/Fax/Email: Điện thọai: 077. 3865 519. Fax: 077. 3910 837.
 
Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Xây lắp công trình + ĐBGT công trình Sơn sửa các cầu dầm thép liên hợp đoạn Km82 – Km109, Quốc lộ 80, tỉnh Kiên Giang (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).
 
Tên dự án: Sơn sửa các cầu dầm thép liên hợp đoạn Km82 – Km109, Quốc lộ 80, tỉnh Kiên Giang
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
 
Thời gian phát hành HSMT: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 07 năm 2016 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 08 năm 2016 thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).
 
Địa điểm phát hành HSMT: tại Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang số 1190 Nguyễn Trung Trực – phường An Bình - thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thọai: 077. 3865 519 – 3912 510. Fax: 077. 3910 837
 
Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
 
Bảo đảm dự thầu: 28.000.000 đồng (Hai mươi tám triệu đồng).
 
Hình thức đảm bảo của ngân hàng theo mẫu của Hồ sơ mời thầu.
 
Địa chỉ nhận HSDT: tại Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang số 1190 Nguyễn Trung Trực – phường An Bình - thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thọai: 077. 3865 519 – 3912 510. Fax: 077. 3910 837
 
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 08 năm 2016.
 
Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 08 năm 2016 tại Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang số 1190 Nguyễn Trung Trực – phường An Bình - thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
 
Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá