Thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2016 | 16:0

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo mời thầu, gói thầu xây lắp công trình.

Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái.
 
Địa chỉ: 165 đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Ninh, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
 
Điện thoại/Fax: 029.3867487/3817146.

Tên gói thầu: xây lắp công trình.
 
Tên dự án: Sửa chữa đột xuất hệ thống thoát nước đoạn Km275+400-Km275+550, Km277+300-Km277+700, QL.37 và các cầu Khau Phạ 1, Sản Thái 2, Khau Phạ 2, Ngòi Lung, Si Mơ, QL.32, tỉnh Yên Bái.
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 8 năm 2016 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 9 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 
Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái
 
Địa chỉ: 165 đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Ninh, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 
Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng/1bộ).
 
Địa chỉ nhận HSDT: 165 đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Ninh, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 05 tháng 9 năm 2016.
 
Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30, ngày 05 tháng 9 năm 2016.
 
Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn)
 
Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành. 
 
Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá