Thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2016 | 16:0

Ban Quản lý dự án Giao thông III Thanh Hóa thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án Giao thông III Thanh Hóa  thông báo mời thầu, Gói thầu số 06 - Sửa chữa công trình và ĐBGT dự án Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề đoạn Km16+500 - Km33+00, Quốc lộ 217B, tỉnh Thanh Hóa 

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giao thông III Thanh Hóa
 
Địa chỉ: Số 13 đường  Hạc Thành, Phường Điện Biên, TP.Thanh Hóa
 
Điện thoại: 0373.711.542 Fax 0373.852.753
 
Tên gói thầu: Gói thầu số 06 - Sửa chữa công trình và ĐBGT dự án Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề đoạn Km16+500 - Km33+00, Quốc lộ 217B, tỉnh Thanh Hóa 
 
Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề đoạn Km16+500 - Km33+00, Quốc lộ 217B, tỉnh Thanh Hóa. 
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07h30 phút ngày 04/10/2016 đến 08h30 phút ngày 24 tháng 10 năm 2016.
 
Địa điểm phát hành HSMT: Tầng 4 số 13 đường Hạc Thành, Phường Điện Biên, TP.Thanh Hóa. Số điện thoại: 0373.711.542. Fax: 0373.852.753
 
Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
 
Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý dự án Giao thông III Thanh Hóa, số 13 đường Hạc Thành, Phường Điện Biên, TP.Thanh Hóa.
 
Thời điểm đóng thầu: 8giờ 30 phút ngày 24 tháng 10 năm 2016.
 
Bảo đảm dự thầu:  700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng). Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
 
Thời điểm mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8giờ 30 phút ngày 24 tháng 10 năm 2016 tại tầng 4 số 13 đường Hạc Thành, phường Điên Biên, TP.Thanh Hóa.
 
Ban Quản lý dự án Giao thông III Thanh Hóa  kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá