Thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2016 | 15:52

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo mời thầu, Gói thầu YB:1-TV:1- Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái
 
Địa chỉ: 165 đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Ninh, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 
Điện thoại/Fax: 029.3867487/3817146
 
Tên gói thầu: Gói thầu YB:1-TV:1- Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
 
Tên dự án: Dự án thành phần 1, tỉnh Yên Bái (YB:01-BCKTKT:01) thuộc Hợp phần cầu – Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).  
 
Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (theo hình thức mời thầu ngay không qua bước lựa chọn danh sách ngắn)
 
Thời gian phát hành HSMT:Từ 07 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2016 đến trước 08 giờ 30, ngày 03 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính).

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
 
Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái
 
Địa chỉ: 165 đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Ninh, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 
Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng/1bộ).
 
Địa chỉ nhận HSDT: 165 đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Ninh, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 03 tháng 11 năm 2016
 
Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30, ngày 03 tháng 11 năm 2016
 
Bảo đảm dự thầu: không 
 
Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá