Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2019 | 15:4

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu công trình Sửa chữa nền, mặt đường hư hỏng cục bộ, rãnh thoát nước dọc đoạn Km56+00 - Km59+00; Km60+800 - Km61+00 Quốc lộ 8, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Cục Quản lý Đường bộ II. 

Lĩnh vực: Xây lắp. 
 
Gói thầu: Xây lắp công trình.
 
Giá gói thầu: 5.643.157.000 đồng. (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, một trăm năm mươi bảy nghìn đồng)

Nội dung chính của gói thầu: Trên cơ sở nền mặt đường hiện tại, tiến hành sửa chữa mặt đường bằng đá dăm láng nhựa; Sửa chữa rãnh thoát nước và bổ sung hệ thống ATGT để bảo đảm an toàn giao thông đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác cho đoạn tuyến.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng.

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường hư hỏng cục bộ, rãnh thoát nước dọc đoạn Km56+00 - Km59+00; Km60+800 - Km61+00 Quốc lộ 8, tỉnh Hà Tĩnh.
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng). 

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Thời gian đăng tải E-HSMT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 10h ngày 27/5/2019.

Thời gian chuẩn bị E-HSDT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 10h ngày 27/5/2019.

Thời điểm đóng thầu: 10h ngày 27/5/2019.

Phát hành E-HSMT: E-HSMT được đăng tại trên mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn). 

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá