Thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2019 | 16:34

Sở Giao thông Vận tải An Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Sở Giao thông Vận tải An Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình; Thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường, lề đường đoạn Km150+600- Km150+800; Km151+200 – Km152+270; Km156+700 – Km156+837; Km158+000 – Km158+100; Km160+000 – Km162+150, Quốc lộ N1, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Bên mời thầu: Sở Giao thông Vận tải An Giang.

Tên Dự án: Sửa chữa mặt đường, lề đường đoạn Km150+600- Km150+800; Km151+200 – Km152+270; Km156+700 – Km156+837; Km158+000 – Km158+100; Km160+000 – Km162+150, Quốc lộ N1, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Giá gói thầu: 8.593.337.000 đồng.

Giá trúng thầu:  7.302.450.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, ba trăm lẻ hai  triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).

Nhà trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường An Giang. (Địa chỉ: Số 17 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 418/QĐ-SGTVT ngày 18/11/2019 của Sở Giao thông vận tải An Giang.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá