Thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2019 | 16:4

Sở GTVT Hòa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Sở GTVT Hòa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu công trình Xử lý điểm đen TNGT tại cầu Hàng Trạm (Km44+370); Sửa chữa cầu Cháy (Km64+352); Sửa chữa rãnh dọc đoạn Km63+800-Km64+400 và Km69+700-Km70+020, QL.12B, tỉnh Hòa Bình.

Tên bên mời thầu: Sở GTVT Hòa Bình.

Tên gói thầu: Xây dựng công trình.

Tên dự án: Xử lý điểm đen TNGT tại cầu Hàng Trạm (Km44+370); Sửa chữa cầu Cháy (Km64+352); Sửa chữa rãnh dọc đoạn Km63+800-Km64+400 và Km69+700-Km70+020, QL.12B, tỉnh Hòa Bình.

Nguồn vốn: Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

Hình thức LCNT: Đấu thầu qua mạng.

Giá gói thầu: 6.501.043.000 đồng.

Giá trúng thầu: 6.492.728.000 đồng.

Nhà trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long Hòa Bình và Công ty TNHH Thiện Phát 68(5400360630-Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long Hòa Bình,5400406878-Công ty TNHH Thiện Phát 68).

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 841/QĐ-SGTVT ngày 22/11/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá