Thứ năm ngày 26 tháng 12 năm 2019 | 16:42

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đoạn Km45+580 - Km46+100/QL.9, tỉnh Quảng Trị.

Tên bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II.

Địa chỉ: Số 58 Phan Đăng Lưu, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: (0238) 3844805, (0238) 3833748   Fax: (0238) 3844439.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Giá gói thầu: 2.363.644.000 đồng.

Nội dung chính của gói thầu: Thi công theo khối lượng hồ sơ thiết kế được duyệt để bảo đảm an toàn giao thông.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

Tên dự án: Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đoạn Km45+580 - Km46+100/QL.9, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ. Chỉ cho phép nhà thầu là Doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia dự thầu (theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

Địa điểm phát hành HSMT: Cục Quản lý đường bộ II, số 58 Phan Đăng Lưu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Điện thoại: (0238) 3844805, (0238) 3833748. Fax: (0238) 3844439.

Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng, tiền Việt Nam) dưới hình thức bảo lãnh của Ngân hàng và được gửi đến Cục Quản lý đường II, 58 Phan Đăng Lưu, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An qua website: http://muasamcong.mpi.gov.vn chậm nhất là vào 09h00 ngày 06/01/2020.

Thời gian phát hành E-HSMT: Từ ngày 26/12/2019 đến trước 9h00 ngày 06/01/2020;

Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 06/01/2020.

Thời điểm mở thầu: trước 11h30 ngày 06/01/2020.

Tags: cục II,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá