Thứ hai ngày 17 tháng 2 năm 2020 | 10:52

Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu, gói thầu Thi công xây dựng công trình Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km258+900 - Km259+300 QL.3B, tỉnh Tuyên Quang.

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang, địa chỉ: Số 336, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 02073.822.335, Fax: 02073.825.138.

Tên KHLCNT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km258+900 - Km259+300 QL.3B, tỉnh Tuyên Quang.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km258+900 - Km259+300 QL.3B, tỉnh Tuyên Quang.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 14h43 ngày 14/02/2020 Đến 15h30 ngày 24/02/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Tuyên Quang.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 15h30 ngày 24/02/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 1.946.613.000 VND (Một tỷ chín trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm mười ba nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 29.000.000 VND (Hai mươi chín triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá