Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2020 | 12:51

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km20+00 - Km21+00, Km22+200 - Km23+00, Km26+550 - Km28+665 đường Nội Bài - Bắc Ninh (bên trái), tỉnh Bắc Ninh.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 16, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0222. 3 822 416; Fax: 0222. 3 822 416.

Tên gói thầu: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km20+00 - Km21+00, Km22+200 - Km23+00, Km26+550 - Km28+665 đường Nội Bài - Bắc Ninh (bên trái), tỉnh Bắc Ninh.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước dọc đoạn Km0 - Km15 (đoạn còn lại), QL.18, tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 18h42 ngày 14/04/2020 Đến 08h30 ngày 25/04/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Bắc Ninh.

Thời điểm đóng/mở thầu: 08h30 ngày 25/04/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 10.875.000.000 VND (Mười tỷ tám trăm bảy mươi năm triệu đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 160.000.000 VND (Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá