Thứ sáu ngày 3 tháng 7 năm 2020 | 16:54

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km430+100 - Km430+950, Quốc lộ 15, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh, Số 143 - Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh; Số điện thoại: 02393.856613; Số fax: 02393.857.707;

Tên gói thầu:  Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km430+100 - Km430+950, Quốc lộ 15, tỉnh Hà Tĩnh.

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km430+100 - Km430+950, Quốc lộ 15, tỉnh Hà Tĩnh.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Lĩnh vực: Xây dựng công trình.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km430+100 - Km430+950, Quốc lộ 15, tỉnh Hà Tĩnh.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 Tháng.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 11h19 ngày 14/05/2020 Đến 10h00 ngày 25/05/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 10h00 ngày 25/05/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 1.088.403.000 VND (Một tỷ tám mươi tám triệu bốn trăm lẻ ba nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VND (Mười lăm triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá