Thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2020 | 10:20

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 thông báo mời thầu

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 thông báo mời thầu Thi công sửa chữa công trình Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km1127+635 - Km1127+690; Km1129+00 - Km1129+440; Km1129+780 - Km1130+000; Km1146+000 -Km1146+250; Km1146+850 - Km1147+070; Km1148+000 -Km1148+582; Sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km1175+560 - Km1175+800, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.

Bên mời thầu: Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3.

Chủ đầu tư: Cục Quản lý đường bộ III; Địa chỉ: Số 16, đường Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.821854; Số Fax: 02363.822064.

Tên KHLCNT: Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km1127+635 - Km1127+690; Km1129+00 - Km1129+440; Km1129+780 - Km1130+000; Km1146+000 -Km1146+250; Km1146+850 - Km1147+070; Km1148+000 -Km1148+582; Sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km1175+560 - Km1175+800, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Tên gói thầu: Thi công sửa chữa công trình.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km1127+635 - Km1127+690; Km1129+00 - Km1129+440; Km1129+780 - Km1130+000; Km1146+000 -Km1146+250; Km1146+850 - Km1147+070; Km1148+000 -Km1148+582; Sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km1175+560 - Km1175+800, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 15h29 ngày 11/5/2020 Đến 15h30 ngày 21/5/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Bình Định.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 15h30 ngày 21/5/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 8.230.822.000 VND (Tám tỷ hai trăm ba mươi triệu tám trăm hai mươi hai nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá