Thứ năm ngày 4 tháng 6 năm 2020 | 10:24

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa nền mặt đường, gia cố lề đường đoạn Km38+200-Km39+00; Km51+400-Km62+600, Quốc lộ 281, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh, Số 143 - Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh; Số điện thoại: 02393.856613; Số fax: 02393.857.707;

Tên gói thầu:  Xây lắp công trình.

Tên KHLCNT: Sửa chữa nền mặt đường, gia cố lề đường đoạn Km38+200-Km39+00; Km51+400-Km62+600, Quốc lộ 281, tỉnh Hà Tĩnh.

Phân loại: Dự án đầu tư.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Tên dự án: Sửa chữa nền mặt đường, gia cố lề đường đoạn Km38+200-Km39+00; Km51+400-Km62+600, Quốc lộ 281, tỉnh Hà Tĩnh.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 Tháng.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 09h33 ngày 04/06/2020 Đến 10h00 ngày 24/06/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm đóng/mở thầu: 10h00 ngày 24/06/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 20.570.600.000 VND (Hai mươi tỷ năm trăm bảy mươi triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 410.000.000 VND (Bốn trăm mười triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá