Thứ bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020 | 15:35

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn tuyến Km243+200 - Km250+200, QL.3B, tỉnh Tuyên Quang.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.

Chủ đầu tư:  Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang, địa chỉ: số 336, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 02073.822.335, Fax: 02073.825.138.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Lĩnh vực:  Xây lắp.

Phân loại:  Dự án đầu tư.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn tuyến Km243+200 - Km250+200, QL.3B, tỉnh Tuyên Quang.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 18h36 ngày 05/06/2020 Đến 21h00 ngày 25/06/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Tuyên Quang.

Thời điểm đóng/mở thầu: 21h00 ngày 25/06/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 21.125.332.000 VND (Hai mươi mốt tỷ một trăm hai mươi năm triệu ba trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 633.750.000 VND (Sáu trăm ba mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá