Thứ bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020 | 16:10

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Bổ sung rãnh thoát nước trên các đoạn Km267+330 - Km268+100; Km268+500 - Km269+950; Km270+00 - Km270+530; Km271+230 - Km273; Km274+100 - Km274+800; Km275+250 - Km275+700, QL.3B, tỉnh Tuyên Quang.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.

Chủ đầu tư:  Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang, địa chỉ: số 336, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 02073.822.335, Fax: 02073.825.138.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

Lĩnh vực:  Xây lắp.

Phân loại:  Dự án đầu tư.

Tên dự án: Bổ sung rãnh thoát nước trên các đoạn Km267+330 - Km268+100; Km268+500 - Km269+950; Km270+00 - Km270+530; Km271+230 - Km273; Km274+100 - Km274+800; Km275+250 - Km275+700, QL.3B, tỉnh Tuyên Quang.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 15h16 ngày 05/06/2020 Đến 16h15 ngày 12/06/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Tuyên Quang.

Thời điểm đóng/mở thầu: 16h15 ngày 12/06/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 4.409.023.000 VND (Bốn tỷ bốn trăm lẻ chín triệu hai mươi ba nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 66.135.000 VND (Sáu mươi sáu triệu một trăm ba mươi năm nghìn đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá