Thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2020 | 16:2

Sở Giao thông vận tải Điện Biên thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Điện Biên thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng công trình Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại Km278+130, Km284+640/QL.279, tỉnh Điện Biên.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Điện Biên.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên (địa chỉ: số 24, đường Trần Đăng Ninh, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Điện thoại: 02153.824.708; Fax: 02153.826.623.

Tên KHLCNT: Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại Km278+130, Km284+640/QL.279, tỉnh Điện Biên.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Tên gói thầu: Xây dựng công trình.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Tên dự án: Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại Km278+130, Km284+640/QL.279, tỉnh Điện Biên.

Chi tiết nguồn vốn: Vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 Tháng.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 13h38 ngày 09/06/2020 Đến 14h00 ngày 19/06/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Điện Biên.

Thời điểm đóng/mở thầu: 14h00 ngày 19/06/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 5.871.313.000 VND (Năm tỷ tám trăm bảy mươi mốt triệu ba trăm mười ba nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 85.000.000 VND (Tám mươi năm triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Theo Báo Tin tức

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá