Thứ bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020 | 10:38

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km35+890 - Km37+040, QL 17B thành phố Hải Phòng.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

Tên Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km35+890 - Km37+040, QL 17B thành phố Hải Phòng.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước ( đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Giá gói thầu: 8.047.888.000 đồng.

Giá trúng thầu:  7.728.162.000 đồng.

Nhà trúng thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh UDIC.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 452/QĐ-SGTVT ngày 05/6/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá