Thứ bảy ngày 20 tháng 6 năm 2020 | 10:42

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, thảm mặt đường và công trình đoạn tuyến Km277+760 - Km280+200, Quốc lộ 3B, tỉnh Tuyên Quang.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.

Chủ đầu tư:  Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang, địa chỉ: số 336, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 02073.822.335, Fax: 02073.825.138.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

Lĩnh vực: xây lắp.

Phân loại:  Dự án đầu tư.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, thảm mặt đường và công trình đoạn tuyến Km277+760 - Km280+200, Quốc lộ 3B, tỉnh Tuyên Quang.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày.

Hình thức dự thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 14h50 ngày 19/06/2020 Đến 15h10 ngày 26/06/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Tuyên Quang.

Thời điểm đóng/mở thầu: 15h10 ngày 26/06/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 3.913.680.000 VND (Ba tỷ chín trăm mười ba triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 58.704.000 VND (Năm mươi tám triệu bảy trăm lẻ bốn nghìn đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá