Thứ sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020 | 10:30

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT tải Yên Bái thông báo Kế hoạch đấu thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT tải Yên Bái thông báo Kế hoạch đấu thầu Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km298+500 – Km307, QL.37, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ.

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

I. Thông tin chung về Kế hoạch đấu thầu:

1. Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km298+500 – Km307, QL.37, tỉnh Yên Bái.

2. Bên mời thầu: Ban QLDA Bảo trì đường bộ

3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Yên Bái

4. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 2407/QĐ-TCĐBVN ngày 03/6/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km298+500 – Km307, QL.37, tỉnh Yên Bái.

II. Thông tin về gói thầu:

1. Tên gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây dựng.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

- Giá gói thầu: 25.900.000 (Hai mươi năm triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn).

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2020.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày

2. Tên gói thầu: Xây dựng công trình.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

- Giá gói thầu: 25.981.700.000 (Hai mươi năm tỷ, chín trăm tám mươi mốt triệu, bẩy trăm nghìn đồng chẵn).

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng), một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2020.

- Loại Hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

  3. Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

- Giá gói thầu: 690.700.000 (Sáu trăm chín mươi triệu, bẩy trăm nghìn đồng chẵn).

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng), một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2020.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công.

  4. Tên gói thầu: Kiểm toán hoàn thành.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

- Giá gói thầu: 120.200.000  (Một trăm hai mươi triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sau khi thi công.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá