Thứ bảy ngày 20 tháng 6 năm 2020 | 10:33

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km298+500 – Km307, QL.37, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ.

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

1. Tên gói thầu: Xây dựng công trình.

- Loại gói thầu: Xây lắp.

- Giá gói thầu: 25.981.700.000 (Hai mươi năm tỷ, chín trăm tám mươi mốt triệu, bẩy trăm nghìn đồng chẵn).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

2. Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km298+500 – Km307, QL.37, tỉnh Yên Bái.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng).

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: T17 giờ 47 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2020 đến trước 9 giờ 00, ngày 10 tháng 7 năm 2020.

7. Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Phát hành E-HSMT: Miễn  phí.

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 10 tháng 7 năm 2020.

10. Địa điểm mở thầu: Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00, ngày 10 tháng 7 năm 2020.

12. Bảo đảm dự thầu: 389.725.500 (Ba trăm tám mươi chín triệu, bẩy trăm hai mươi năm nghìn, năm trăm đồng).

13. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá