Thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2020 | 11:12

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km332+500 ÷ Km340, QL37, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

1. Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình - Loại gói thầu: Giám sát thi công.

- Giá gói thầu: 694.000.000 đồng. (Sáu trăm chín mươi bốn triệu đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04  tháng (theo tiến độ thi công)

2. Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km332+500 ÷ Km340, QL37, tỉnh Yên Bái

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: T10 giờ 12 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2020 đến trước 14 giờ 00, ngày 19 tháng 7 năm 2020.

7. Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Web site: http: //muasamcong.mpi.gov.vn

8. Phát hành E-HSMT: miễn  phí

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 19 tháng 7 năm 2020.

10. Địa điểm mở thầu: Website: http: //muasamcong.mpi.gov.vn

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 19 tháng 7 năm 2020.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá