Thứ sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020 | 11:23

Sở Giao thông Vận tải An Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Sở Giao thông Vận tải An Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình; Thuộc dự án: Sửa chữa cục bộ mặt đường các đoạn Km156+700 - Km156+837; Km158+100 - Km158+550; Km158+660 - Km158+950; Km159+050 - Km159+500; Km159+600- Km160+000, Quốc lộ N1, huyện Tri Tôn,tỉnh An Giang.

Bên mời thầu: Sở Giao thông Vận tải An Giang.

Tên Dự án: Sửa chữa cục bộ mặt đường các đoạn Km156+700 - Km156+837; Km158+100 - Km158+550; Km158+660 - Km158+950; Km159+050 - Km159+500; Km159+600- Km160+000, Quốc lộ N1, huyện Tri Tôn,tỉnh An Giang.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Giá gói thầu: 8.004.252.000 đồng.

Giá trúng thầu:  7.958.832.000  đồng. (Bằng chữ: Bảy tỷ, chín trăm năm mươi tám triệu, tám trăm ba mươi hai nghìn đồng).

Nhà trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường An Giang. (Địa chỉ: Số 17 đường Hà Hoàng Hổ, tổ 45, khóm Đông An 4, P.Mỹ Xuyên, Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Hình thức hợp đồng : Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 237/QĐ-SGTVT ngày 04/6/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá