Thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2020 | 16:57

Ban quản lý dự án Giao thông nông thôn 3 - Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án Giao thông nông thôn 3 - Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo mời thầu gói thầu Gia cố taluy âm chống sạt lở đường bên phải tuyến đoạn Km104+980-km106+483, Quốc lộ 37B, tỉnh Nam Định.

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Giao thông nông thôn 3.

Chủ đầu tư:  Sở Giao thông Vận tải Nam Định, số 384 đường Điện Biên thành phố Nam Định.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Lĩnh vực:  Xây lắp.

Phân loại:  Dự án đầu tư phát triển. 

Tên dự án:  Gia cố taluy âm chống sạt lở đường bên phải tuyến đoạn Km104+980-km106+483, Quốc lộ 37B, tỉnh Nam Định.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ). 

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng:  90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT:  từ 15h45 ngày 01/6/2020 Đến 16h30 ngày 11/6/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Nam Định.

Thời điểm đóng/mở thầu: 16h30 ngày 11/6/2020.

Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 5.609.000.000 VND (Năm tỷ sáu trăm lẻ chín triệu đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 80.000.000 VND (Tám mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá