Thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2020 | 16:54

Ban quản lý dự án Giao thông nông thôn 3 - Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án Giao thông nông thôn 3 - Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa hư hỏng đoạn Chợ Gạo - Quỹ Nhất từ Km151+812-Km156+800 Quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định.

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Giao thông nông thôn 3.

Chủ đầu tư:  Sở Giao thông Vận tải Nam Định, số 384 đường Điện Biên thành phố Nam Định.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Lĩnh vực:  Xây lắp.

Phân loại:  Dự án đầu tư phát triển. 

Tên dự án:  Sửa chữa hư hỏng đoạn Chợ Gạo - Quỹ Nhất từ Km151+812-Km156+800 Quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ). 

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng:  180 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT:  từ 14h15 ngày 03/6/2020 Đến 14h30 ngày 23/6/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Nam Định.

Thời điểm đóng/mở thầu: 14h30 ngày 23/6/2020.

Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 20.767.150.000 VND (Hai mươi tỷ bảy trăm sáu mươi bảy triệu một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 400.000.000 VND (Bốn trăm triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá