Thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2020 | 15:59

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu gói thầu Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km172 - Km175 và đoạn Km179 - Km182, QL.32, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

1. Gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình.

Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km172 - Km175 và đoạn Km179 - Km182, QL.32, tỉnh Yên Bái.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

Số thông báo mời thầu: Số 102 ngày 03/6/2020.

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

Giá gói thầu: 562.000.000 (Năm trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn).

Giá trúng thầu: 449.200.000 đồng. (Bốn trăm bốn mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).

Nhà trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng CCS.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 485/QĐ-SGTVT ngày 15/7/2020 do ông Đỗ Nhân Nghĩa Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Yên Bái ký.

2. Gói thầu xây dựng công trình.

Tên gói thầu: Xây dựng công trình.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km172 - Km175 và đoạn Km179 - Km182, QL.32, tỉnh Yên Bái.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

Số thông báo mời thầu: Số 105 ngày 08/6/2020.

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

Giá gói thầu: 20.746.600.000 đồng (Hai mươi tỷ, bảy trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn).

Giá trúng thầu: 20.719.595.000 đồng. (Hai mươi tỷ, bảy trăm mười chín triệu, năm trăm chín mươi lăm nghìn đồng).

Nhà trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 525/QĐ-SGTVT ngày 22/7/2020 do ông Đỗ Nhân Nghĩa Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Yên Bái ký.

Tags: Yên Bái,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá