Thứ sáu ngày 24 tháng 7 năm 2020 | 10:50

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km148+560 - Km151+560, Quốc lộ 2D, tỉnh Tuyên Quang.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.

Chủ đầu tư:  Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang, địa chỉ: số 336, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 02073.822.335, Fax: 02073.825.138.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

Lĩnh vực: xây lắp.

Phân loại:  Dự án đầu tư.

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km148+560 - Km151+560, Quốc lộ 2D, tỉnh Tuyên Quang.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày.

Hình thức dự thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 16h44 ngày 24/7/2020 Đến 17h00 ngày 03/8/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Tuyên Quang.

Thời điểm đóng/mở thầu: 17h00 ngày 03/8/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 6.355.155.000 VND (Sáu tỷ ba trăm năm mươi năm triệu một trăm năm mươi năm nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 95.327.000 VND (Chín mươi năm triệu ba trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá