Thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2020 | 16:45

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu gói thầu Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km298+500 – Km307, QL.37, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ.

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km298+500 – Km307, QL.37, tỉnh Yên Bái.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

Số thông báo mời thầu: http://muasamcong.mpi.gov.vn: Số E-TBMT: 20200643364-00 thời điểm đăng tải 08 giờ 31 phút ngày 16/6/2020; Báo đấu thầu số báo đăng 112 ngày 17/6/2020 (mã thông tin 07-20952463). 

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng), một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Giá gói thầu: 690.700.000 (Sáu trăm chín mươi triệu, bẩy trăm nghìn đồng chẵn).

Giá trúng thầu: 420.370.830 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu, ba trăm bẩy mươi nghìn, tám trăm ba mươi đồng).

Nhà trúng thầu: Công ty cổ phần Lương Thuận Phát.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng (Theo tiến độ dự án).

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 539/QĐ-SGTVT ngày 27/7/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá