Thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2020 | 10:53

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km102+165 ÷ Km106+100, Quốc lộ 2D, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ.

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

1. Tên gói thầu: Xây dựng công trình - Loại gói thầu: Xây lắp công trình.

- Giá gói thầu: 14.176.300.000 (Mười bốn tỷ, một trăm bẩy mươi sáu triệu, ba trăm nghìn đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04  tháng.

2. Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km102+165 ÷ Km106+100, Quốc lộ 2D, tỉnh Yên Bái.

3. Nguồn vốn: Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 18 giờ 26 phút, ngày 27 tháng 7 năm 2020 đến trước 09 giờ 00, ngày 07 tháng 8 năm 2020.

7. Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Web site: http: //muasamcong.mpi.gov.vn.

8. Phát hành E-HSMT: miễn  phí.

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 07 tháng 8 năm 2020.

10. Địa điểm mở thầu: Web site: http: //muasamcong.mpi.gov.vn.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 07 tháng 8 năm 2020.

12. Bảo đảm dự thầu: 170.000.000 (Một trăm bẩy mươi triệu đồng chẵn).

13. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Tags: yên bái,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá