Thứ tư ngày 29 tháng 7 năm 2020 | 14:46

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu gói thầu Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km298+500 – Km307, QL.37, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ.

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

Tên gói thầu: Xây dựng công trình.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km298+500 – Km307, QL.37, tỉnh Yên Bái.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

Số thông báo mời thầu: http://muasamcong.mpi.gov.vn: Số E-TBMT: 20200658982-00 thời điểm đăng tải 17 giờ 47 phút ngày 19/6/2020; Báo đấu thầu số báo đăng 116 ngày 23/6/2020 (mã thông tin 07-20953761). 

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng), một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Giá gói thầu: 25.981.700.000 đồng (Hai mươi năm tỷ, chín trăm tám mươi mốt triệu, bẩy trăm nghìn đồng chẵn).

Giá trúng thầu: 25.932.068.000 đồng (Hai mươi năm tỷ, chín trăm ba mươi hai triệu, không trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn).

Nhà trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 541/QĐ-SGTVT ngày 28/7/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng công trình.

Tags: yên bái,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá