Thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2020 | 16:1

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km138+00 - Km147+00, Quốc lộ 279, tỉnh Tuyên Quang.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.

Chủ đầu tư:  Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang, địa chỉ: số 336, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 02073.822.335, Fax: 02073.825.138.

Tên gói thầu: Thi công xây lắp công trình.

Lĩnh vực: xây lắp.

Phân loại:  Dự án đầu tư.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km138+00 - Km147+00, Quốc lộ 279, tỉnh Tuyên Quang.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 15h10 ngày 27/7/2020 Đến 15h30 ngày 06/8/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Tuyên Quang.

Thời điểm đóng/mở thầu: 15h30 ngày 06/8/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 15.873.506.000 VND (Mười năm tỷ tám trăm bảy mươi ba triệu năm trăm lẻ sáu nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 238.100.000 VND (Hai trăm ba mươi tám triệu một trăm nghìn đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá