Thứ sáu ngày 31 tháng 7 năm 2020 | 16:19

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa đột xuất hệ thống ATGT đoạn Km209-Km332, Quốc lộ 32, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ.

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

- Loại gói thầu: Xây lắp công trình.

- Giá gói thầu: 12.214.633.000 (Mười hai tỷ, hai trăm mười bốn triệu, sáu trăm ba mươi ba nghìn đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

2. Tên dự án: Sửa chữa đột xuất hệ thống ATGT đoạn Km209-Km332, Quốc lộ 32, tỉnh Yên Bái.

3. Nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 19 giờ 12 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2020 đến trước 8 giờ 30, ngày 11 tháng 8 năm 2020.

7. Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Web site: http: //muasamcong.mpi.gov.vn.

8. Phát hành E-HSMT: miễn  phí.

9. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 11 tháng 8 năm 2020.

10. Địa điểm mở thầu: Web site: http: //muasamcong.mpi.gov.vn.

11. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30, ngày 11 tháng 8 năm 2020.

12. Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

13. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Tags: yên bái,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá